My jsme Evropa / Wir sind Europa

Hravé objevování vlastních možností prostřednictvím vnímání tvarů, barev, struktur, rytmu, zvuku, pohybu.

Čeština | Deutsch

Jsme Evropa - žijeme a rosteme společně

Je přeshraniční mezioborový umělecký projekt pro 15 dětí ze Saska a České republiky ve věku 9 až 13/15 let. Pořádáme ho v malebném zázemí obecně prospěšné společnosti Jurta (Děčín/Česká republika) v prázdninových dnech (18. - 22. 7. 2022).

V dynamickém procesu budou děti ve skupině hravou formou rozkrývat a objevovat prostor kolem sebe pomocí zvuků, rytmů, pohybu a vnímáním tvarů, barev, struktury,. Doprovodí a provedou je profesionální umělci a učitelé. Výsledkem bude umělecké dílo vytvořené z dílčích improvizačních projevů, které odrazí rozmanitost našeho světa a místo dětí v něm.

Nahlédněte obrazem do prostoru Jurty, kde budou děti tvořit.

Zde je odkaz na přihlášku: https://kulad.de/jurta22

Podrobnější popis projektu

V rámci jedinečného uměleckého projektu budou děti a mladí lidé z obou zemí přinášet svoji individuální kreativitu prostřednictvím výtvarného umění, hudby a pohybu a tvarovat ji do podoby malého, v přítomném čase zrozeného uměleckého díla.

Cílem projektu je přeshraniční kulturní vzdělávání dětí a mládeže ve věku 9-13/15 let bez rozdílu pohlaví i původu. (Starší nebo mladší účastníci jsou vítáni – prosím, domluvte se s námi předem).

Vnímáním a interakcemi, které převyšují jazykovou bariéru, v kreativním prostředí vzájemné důvěry položíme základy společné kulturní budoucnosti bez hranic. Posílení vztahů k cizím jazykům je dílčím cílem projektu.

Aktivní spolupráce je intenzivně podporována prostřednictvím společné přípravy a vlastní realizace. Jedná se o pilotní projekt, který tematicky a formálně připravuje navazující projekty v oblasti práce s dětmi a mládeží.

V rámci projektového prostředí jsou vybrány tři odlišené prostory, vnitřní i venkovní. Děti je budou následně interaktivně a kreativně přetvářet a nápaditě oživovat.

Výsledky projektu budou prezentovat účastníci formou vystoupení na závěrečné akci poslední den projektového týdne. Závěrečná prezentace bude otevřena veřejnosti, rodičům a zapojeným sdružením. Projekt je průběžně dokumentován a zpřístupňován všem účastníkům formou videa.

Projekt vede k trvalému posílení individuální osobnosti, rozvíjí smysl pro společenství, učí toleranci a respektu k jiným kulturám a národům. Jedná se o pilotní projekt, na který naváží další aktivity posilující kulturní vzdělávání v německo-českém příhraničí.

Podrobnosti o události

 • Termín: 18. - 22. 07. 2022 (příjezd možný od 17. 07. 22 - 16:00 hodin).
 • Místo konání: Jurta o.s.p v Děčíně, Pěší 9, Děčín 33 - Nebočady, Na mapě
 • Realizátor projektu: Kulturladen Dresden e.V.
 • Financování (poměrně): Euroregion Elbe/Labe
 • Příspěvek na náklady: 3500,- Kč na dítě – v ceně je zahrnuta plná penze a ubytování, práce lektorů
 • Zúčastnění umělci a učitelé:
  • Olimpia Scardi (Itálie): Choreografie, Commedia dell’Arte, učitel tance
  • Michaela Mehl (Německo): Choreografie, taneční pedagog
  • Francesca Mommo (Itálie): Choreografie, učitel tance
  • Michael Winkler (Německo): trombon, tuba, různé dechové a rytmické nástroje, improvizace
  • Matthias Hübner (Německo): Violoncello, improvizace
  • Gabriel Jagieniak (Německo): Hudebník, akordeon, pedagog, improvizace.
  • Loutkář a marionetář (Česká republika)
  • Gerald Schädlich (Německo): Režie/koncepce, výtvarník, umělecký facilitátor, land art.
  • 3 milující, dvojjazyčné pečovatelky z České republiky

Registrace

Zde, prosím, zaregistrujte svoje dítě: https://kulad.de/jurta22

V případě dotazů týkajících se projektu, jeho realizace nebo registrace se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoba za Čechy:

David Landsperský:

Kontaktní osoba za Sasko:

Vedoucího projektu Gerald Schädlich:

Projekt spolku Kulturladen Dresden e.V. ve spolupráci s Jurta o.p.s.